Hjem Telefaksløsninger Dokumentlevering Faksdistribusjon Fakssikkerhet Antivirus Kundestotte Kontakt Om Telesoft

 

[Under konstruksjon]

Telefaksløsninger

Dokumentlevering

Faksdistribusjon

Fakssikkerhet

Antivirus

Kundestøtte

Panda - den ultimate sikkerhet

NY GateDefender - full  beskyttelse av alle filservere og arbeidsstasjoner i store nettverk. Microsoft, Linux, Domino, ISA etc.

Esker Dokumentasjon

 

 

 

Esker Fax VSI Fax FAXport   Infoskjema

 

Hvorfor faksserver?    Faksserver løsninger    Faks for applikasjoner

Exchange     Lotus Notes    Unix/Linux    SAP

 

 

Esker Fax Løsning

Sømløst integrerte faksløsninger

Selv i dagens e-handel verden, er telefaks en uunnværlig kanal for forretnings kommunikasjon. Faksens øyeblikkelighet, effektivitet, pålitelighet, universelle aksept, enkelhet i bruk, både for sender og mottaker, innholdsnøytralitet og gjennomprøvde sikkerhet gjør faks til det valgte medium for utveksling av mange typer forretningskritiske dokument.

Esker Fax leverer ekte bedriftsomfattende faksløsninger for sending, mottak og ruting av store mengder dokumenter, det være seg bruker- eller applikasjonsgenererte, fra én enkel faksserver og uten noen modifikasjon av deres eksisterende applikasjoner.

Fakssystem fra Esker innføres som en helt smertefri prosess. Den integrerer seg helt naturlig med det eksisterende miljøet og gir større verdi til tidligere investeringer. For brukerne er det bare en ny, kjærkommen funksjon som er enkel i bruk og gir større effektivitet og derved umiddelbare besparelser i både tid og penger.

Uansett behov, Esker har løsningen.

Esker Fax er nettverksfaksen som knytter sammen løsninger og tjenester på en slik måte at der ikke er noen begrensning for hva som kan kommunisere med hva. Uansett hvilket ståsted man ser faksen fra, vil Esker Fax kunne effektivisere prosessen og gi betydelige besparelser. Telefaks blir ikke enklere enn dette.

Viktige fordeler

  • Strømlinjeformet informasjonsflyt for raskere kommunikasjon
  • Økt produktivitet for administratorer og sluttbrukere
  • Reduserte kostnader ved meldinger og forretningskommunikasjon
  • Forbedret konkurransedyktighet
  • Økt kundelojalitet
  • Integreres uten spesiell tilpasning og programmering

 

Med økt produktivitet, reduserte kostnader og forbedret kundeservice, sikrer Esker Fax inntjening av investeringen i løpet av måneder..

Fra en sentralt plassert applikasjon som er tilkoblet som en printer, håndterer Esker Fax sending av faks automatisk og kontinuerlig. Ved å styre flere fakslinjer på samme server, tillater den øyeblikkelig sending av store mengder faks.

Esker DeliveryWare Rules Engine bruker sin tillærte intelligens til å gjenkjenne utdata fra applikasjoner automatiserer dokumentformattering, adressering og overføring.

Brukere kan knytte seg til Esker Fax serveren fra en hvilken som helst datamaskin og sende fakser direkte fra deres vanlige e-post system (og adresse bok) til en eller flere adresser, gjerne blandet med e-post mottakere. Brukerne mottar bekreftelse på sendingen og dokumentet blir arkivert.

Esker Fax integrerer med både stormaskiner og med mellomstore vertsmaskin systemer, multiple nettverk typer (inklusive Citrix MetaFrame and Windows Terminal Server multi-bruker miljøer), SAP applikasjoner, GroupWare og meldingsprogrammer som Microsoft Exchange, Lotus Notes, og andre forretnings applikasjoner.

 

 

 

Hvorfor innføre en faksløsning:

 

Hva kan så en slik løsning kan gjøre for dere? Produktet kan integreres parallelt med deres eksisterende brukermiljøer; Domino, Lotus Notes eller MS Exchange, Office, CRM, ERP, SAP osv. Brukerne får derigjennom umiddelbart tilgang til inn- og utgående telefaks på sin arbeidsstasjon. Dette betyr blant annet:

 

F     Faks er en fellestjeneste

På samme måte som bedriftens e-post system, er faks en fellestjenste. Det ville være utenkelig å la enhver liten

brukergruppe ha sitt eget e-postsystem. Like lite effektivt er det å overlate til den enkelte hvordan fakser skal

håndteres. Det optimale er når alt er integrert. Tenk bare om du skal sende et rundskriv, hvor enkelt det ville være

om du kunne gjøre det i én operasjon, selv om mottakeren ønsket e-post eller faks.

 

F      Raskere og sikrere håndtering av faks

Faksing foregår direkte fra brukerens arbeidsstasjon, uten omveier via printer og manuell sending på en faksmaskin. Dette betyr økt effektivitet, men også betydelig høyere kvalitet og lesbarhet på den sendte faks.

 

F      Hurtig og sikker behandling av innkommende saker

Der er ingen forsinkende ledd i leveringen av faksene. De går lynraskt over nettverket og befinner seg hos mottakeren kun sekunder etter at de er sendt fra avsenderen. Sjansene for at fakser forsvinner eller feilleveres er minimal, og skyldes da som regel andre faktorer enn fakssystemet.

 

F      Økt dokumentkvalitet

Fakser som mottas på hovedkontoret og som skal fakses videre behøver ikke gå gjennom flere faksapparater. Dette sikrer at faksen har en meget høy kvalitet og lesbarhet når den kommer frem.

 

F      Økt dokumentsikkerhet og konfidensialitet

Faksene blir ikke liggende på faksmaskiner eller i posthyller, men overføres kun mellom de parter som skal ha innsyn i dokumentene. Det er også enkelt å legge opp til ekstra sikkerhet rundt faksingen idet alt underlegges den eksisterende datasikkerhet.

 

F      Bedre utnyttelse av eksisterende systemer og rutiner

Produktet integreres med allerede eksisterende infrastruktur. Derved øker kapasitetsutnyttelsen og eksisterende rutiner blir enda mer inkluderende.

 

F      Minimalt opplæringsbehov

Behovet for opplæring er minimalt fordi brukeren kjenner og kan bruke grensesnittene fra før. Dette gir også en meget lav terskel for brukerne til å ta i bruk systemet det er investert i.

 

F      Parallell støtte for faks fra alle miljøer

Faksserveren blir et nav som mottar og ruter, køer og sender, rapporterer og kvitterer til og fra brukere og applikasjoner i ulike miljøer og for alle bedriftens ulike behov.

 

 F      Betydelige besparelser i forbindelse med både arbeid og materiell

Analyser viser at med en trafikk på bare 25 sider utgående faks pr dag sparer man godt over 3000 kroner hver dag ved å benytte en nettverksbasert faksløsning. I gjennomsnitt er besparelsene for innkommende faks omtrent like store.

 

F     Støtte for isdn for å møte krav til hurtighet og automatisering i moderne faksløsninger

Ved bruk av isdn fås en digital behandling av fakstrafikken. Dette gjør at fakskøen avvikles ca 60% hurtigere, og at innkommende fakser kan gis automatisk behandling basert på data som følger faksen.

 

F      Rimelig "inngangsbillett"

Esker Fax starter med en meget moderat prislapp, og har i basisversjonen all den funksjonalitet man trenger for å innføre et høyeffektivt fakssystem for hele organisasjonen. Integrasjoner og opsjoner leveres til mange forskjellige behov.

 

F      Én løsning for hele organisasjonens faksbehov

Vårt budskap går ut på at telefaksløsningen skal tilfredsstille alle behov knyttet til fakstjenesten, og er like enkelt og greit å bruke som f.eks. e-post. Dette er viktig fordi telefaks for mange fremdeles er det foretrukne media for forretningskritisk korrespondanse.

 


Skjema for informasjonsforespørsel

Merk av for det du ønsker, og fortell oss hvordan vi kan kontakte deg.

Send litteratur om produktet
Send litteratur om bedriften
Få en salgsmedarbeider til å ta kontakt med meg

Navn
Stilling
Firma
Adresse
E-post
Telefon

 

Startside ] Opp ]

Copyright © 2006 Telesoft AS.